Dr hab. Marzanna Morozewicz otrzymała roczne stypendium na artystyczny projekt

Data wydarzenia 09-01-2018

Dr hab. Marzanna Morozewicz, prof. UwB, kierownik Zakładu Edukacji Wizualnej otrzymała roczne stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na rok 2018 przyznawane twórcom profesjonalnym. Stypendium w wysokości 20 tys. zł.zostanie przeznaczone na realizację autorskiego projektu artystycznego pt. STĄPANIE obejmującego wykonanie cyklu fotografii na terenie Białegostoku, ich ekspozycję w jednej z miejskich instytucji sztuki, a także opracowanie i wydanie katalogu/albumu do wystawy

Gratulujemy!