Dr hab. Piotr Guzowski z UwB nagrodzony za swoją książkę

Książka dr. hab. Piotra Guzowskiego, zatytułowana „Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej. Studium demograficzne”, otrzymała Nagrodę im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego (edycja 2020). Wyróżnienia te przyznaje redakcja pisma „Studia Źródłoznawcze”. Historyk z Uniwersytetu w Białymstoku zdobył II nagrodę w kategorii Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii.

Publikacja autorstwa dr. hab. Piotra Guzowskiego ukazała się w 2019 roku, nakładem Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego. Poświęcona jest demografii rodzin szlacheckich od XV do XVIII wieku. Można się z niej dowiedzieć m.in. w jakim wieku kobiety i mężczyźni zawierali związki małżeńskie, ile trwały małżeństwa. W książce są też dane o dzietności, długości życia ludzi, a także o wielkości i strukturze szlacheckich gospodarstw domowych.

Dr hab. Piotr Guzowski pracuje w Katedrze Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB. Zajmuje się demografią historyczną, historią gospodarczą i historią środowiskową.

Jak można przeczytać na stronie internetowej „Studiów Źródłoznawczych”, Nagroda im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego przyznawana jest od 2012 roku, w dwóch kategoriach: za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe. Ma na celu promowanie polskich prac w tej dziedzinie. Funduje ją Instytut Historii PAN.

„Studia Źródłoznawcze” są wydawane przez Instytut Historii PAN od 1957 r.

Więcej o tegorocznych laureatach na stronie internetowej pisma.