Dr Karolina Markiewicz z UwB stypendystką Programu im. Bekkera

Dr Karolina Markiewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku znalazła się w gronie stypendystów Programu im. Bekkera. Otrzyma wsparcie w wysokości 43 000 zł. Dzięki temu przez 3 miesiące będzie realizować badania na Paul Sabatier University w Tuluzie (Francja).

Dr Markiewicz będzie syntezować kompleksy polimerów z gadolinem, które mogą być wykorzystane do celów medycznych - jako czynniki kontrastowe w rezonansie magnetycznym.

- Najnowsze badania wskazują, że substancje wykorzystywane obecnie jako środki kontrastowe mogą wywoływać efekty uboczne. Związki, które chcę zsyntezować w ramach stypendium, mogłyby być bezpieczniejszą alternatywą. Zaprojektowane kompleksy polimerów z gadolinem mają szansę być bardziej stabilne w warunkach fizjologicznych – wyjaśnia dr Karolina Markiewicz.

Badaczka z UwB współpracuje z Paul Sabatier University od kilku lat – na wyjazdach badawczych była tam już dwukrotnie.

Program im. Bekkera jest realizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Wspiera polskich naukowców umożliwiając im odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie badań naukowych lub pozyskanie materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych. W ostatnim, drugim naborze, wpłynęło 457 wniosków. Stypendia otrzymało 126 najlepszych wnioskodawców.


Lista stypendystów dostępna jest na stronie internetowej NAWA.

fot. - archiwum prywatne