Dzień informacyjny Działań Marii Skłodowskiej-Curie

Data wydarzenia 22-11-2019

Regionalny Punkt Kontaktowy w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku zapraszają na dzień informacyjny Działań Marii Skłodowskiej-Curie w ramach programu H2020.

Spotkanie odbędzie się 22.11.2019 r. w sali 314 (III piętro) w budynku Rektoratu na ul. Świerkowej 20 B w Białymstoku.

Celem działań Marie Skłodowskiej-Curie Innovative Training Networks są kompleksowe szkolenia początkujących naukowców realizowane przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze z udziałem sektora pozaakademickiego mają, z jednej strony, wspierać rozwój potencjału ludzkiego europejskich instytucji i przyczyniać się do u strukturyzowania szkoleń doktorantów, z drugiej zaś zwiększać możliwości zatrudnienia indywidualnych naukowców na zróżnicowanym rynku pracy. Z różnych danych Komisji Europejskiej wynika bowiem, że tylko około 5% z nich ma możliwość pozostania w instytucjach akademickich.

Projekty realizowane są przez instytucje posiadające osobowość prawną zaangażowane w prowadzenie badań i innowacje, pochodzące z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne).

MSCA RISE z kolei umożliwia wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracujących w różnych krajach i sektorach i ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniającą się do rozwoju innowacji, zaawansowania poziomu europejskich badań i rozwoju kariery pracowników.

Celem Nocy Naukowców jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej. Wydarzenie  odbywa się tego samego dnia w całej Europie, zazwyczaj w ostatni piątek września. Jest adresowane do społeczności lokalnej, ale szczególna uwaga powinna być poświęcona uczniom i studentom.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Pobierz Agendę