Dzień Nauki Polskiej. Jesteśmy dumni z naszych naukowców

To jedno z najmłodszych świąt, ale niezwykle ważne. 19 lutego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej, który jest wyrazem uznania dla osiągnięć rodzimych naukowców: ich badań, ważnych publikacji, czy przełomowych odkryć. Powody do dumy na tym polu ma także Uniwersytet w Białymstoku.

- Dzień Nauki Polskiej obchodzimy już po raz drugi. To święto jest wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców. Praca naukowa nie jest i nigdy nie powinna być jedynie zawodem – to jest misja. Misją nauki, niezależnie od obszaru badań, jest poszerzenie granic horyzontu wiedzy oraz stawianie nowych pytań, które umożliwiają szersze widzenie otaczającego nas świata - mówi prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku.

Na największej podlaskiej uczelni swoje badania realizuje blisko 800 naukowców. Zdobywają granty, uczestniczą w międzynarodowych projektach, są ekspertami w swoich dyscyplinach oraz autorami wielu odkryć i wynalazków.
 
- Ich dokonania mają wpływ m.in. na gospodarkę, ochronę środowiska, medycynę, edukację, czy kulturę – przypomina prof. Izabela Święcicka.

Przyznaje, że nie sposób wymienić wszystkie badania i projekty, w których uczestniczą badacze z Uniwersytetu w Białymstoku. Te z sukcesami prowadzone są w każdej dyscyplinie naukowej: od nauk humanistycznych i społecznych po ścisłe i przyrodnicze.

Potwierdzają to oficjalne statystyki, np. Narodowego Centrum Nauki. UwB jest regionalnym liderem pod względem liczby wniosków i środków uzyskanych w konkursach NCN. W latach 2011-2020 nasi naukowcy otrzymali na swoje projekty i badania w sumie ponad 51 mln zł. NCN pozytywnie oceniło aż 161 wniosków z Uniwersytetu w Białymstoku.  

Badacze z UwB realizowali lub nadal realizują projekty, na które zdobyli dofinansowanie również z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czy programów Komisji Europejskiej.

Nie samymi projektami nauka żyje. Nasi naukowcy zasiadają w prestiżowych instytucjach, są cenionymi ekspertami i niestrudzonymi popularyzatorami nauki.

Organizują na uczelni akcje popularnonaukowe (np. Noc Biologów, Tydzień z Filologią UwB, Spotkania z Kognitywistyką, Marcowe spotkania z nauką, Noc Muzeów), prowadzą wykłady dostępne dla wszystkich chętnych. Nie przeszkodziła w tym nawet pandemia. Większość akcji i wykładów odbywa się obecnie w formule online.

- W imieniu władz rektorskich Uniwersytetu w Białymstoku życzę, aby praca naukowa była dla Państwa źródłem satysfakcji. Niech Państwa udziałem będą przełomowe odkrycia i znakomite osiągnięcia naukowe, które odbiją się szerokim echem w kraju i na świecie. Niech w poszukiwaniu prawdy oraz w poznawaniu świata towarzyszy Państwu entuzjazm i abyście w naukowych dociekaniach nie tracili ani zapału, ani determinacji – mówi prof. Izabela Święcicka, zwracając się do pracowników naukowych naszej uczelni.

Dzień Nauki Polskiej został ustanowiony w 2020 roku. Datę obchodów wyznaczono na 19 lutego, w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.