Dzień rektorski - 27 maja 2022 r.

 

Na podstawie §12 ust. 3 Regulaminu studiów, uprzejmie informuję, iż na wniosek Parlamentu Studenckiego ogłaszam dzień 27 maja 2022 r. dniem rektorskim z obowiązkiem odpracowania.

Dzień rektorski nie dotyczy studentów Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
rektor Uniwersytetu w Białymstoku


skan pisma