Elektroniczne legitymacje studenckie ważne do 31 maja 2020 r.

Szanowni Studenci,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów „Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r.