Ewaluacja uczelni - spotkanie z prof. Tomaszem Szapiro

Data wydarzenia 28-02-2019

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku oraz władze Instytutu Matematyki zapraszają na seminarium z udziałem prof. dr. hab. Tomasza Szapiro. Temat spotkania: „Ewaluacja osiągnięć uczelni – zamierzenia, konteksty, realia”. Seminarium odbędzie się 6 marca 2019 r. (środa) o godz. 9.30 w auli Wydziału Matematyki i Informatyki w kampusie UwB.

Prof. dr hab. Tomasz Szapiro to były rektor SGH. Zajmuje się metodami analizy decyzji w ekonomii i zarządzaniu, negocjacjami, procesami edukacyjnymi i ekonomią prywatności. Jest współautorem 6 książek i licznych artykułów.

Prof. Szapiro jest członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przewodniczy Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP. Jest także członkiem Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przewodniczy również Komisji Kształcenia RGNiSW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki.