Filologia polska i filologia obca dla przyszłych nauczycieli. Dwie kolejne nowości w ofercie UwB

Oferta Uniwersytetu w Białymstoku na studiach II stopnia powiększyła się o dwa kolejne kierunki. To filologia polska nauczycielska oraz filologia obca nauczycielska. Ich absolwenci oprócz gruntownej wiedzy filologicznej uzyskają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wydział Filologiczny UwB otrzymał właśnie zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie nowych kierunków.

Nowe kierunki przygotują studentów do nauczania języka polskiego, a w przypadku filologii obcej – nauczyciela angielskiego lub rosyjskiego, w zależności od wybranego modułu specjalizacyjnego. W programie studiów, oprócz zajęć dotyczących literatury, języka czy kultury, znajdzie się blok przedmiotów dotyczących przygotowania pedagogiczno-psychologicznego, dydaktyki nauczania języka polskiego lub języka obcego oraz emisji głosu. Absolwenci uzyskają tytuł zawodowy magistra.

- Zdecydowaliśmy się uruchomić osobne kierunki nauczycielskie, ponieważ obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na nauczycieli filologii w szkołach. Jeszcze kilka lat temu słychać było głosy, że dla nauczycieli nie ma pracy i niewielu studentów interesowało się zdobyciem uprawnień nauczycielskich. Teraz ten trend się odwrócił – wyjaśnia prof. Jarosław Ławski, dziekan Wydziału Filologicznego UwB. - Część przedmiotów studenci filologii i filologii nauczycielskiej będą realizować w ramach wspólnych ćwiczeń czy wykładów. Natomiast zajęcia specjalizacyjne – osobno. Dzięki temu będziemy mogli efektywniej organizować kształcenie – dodaje.

Jak mówi dr hab. Krzysztof Korotkich, prorektor ds. kształcenia największej podlaskiej uczelni, uniwersytet od kilku lat zmienia model kształcenia przyszłych nauczycieli.

- Jeszcze kilka lat temu studenci, którzy chcieli zdobyć uprawnienia nauczycielskie, musieli poza programem swoich studiów zrealizować dodatkowy blok przedmiotów, oferowany przez specjalnie do tego powołaną jednostkę ogólnouczelnianą. Teraz stopniowo na kolejnych wydziałach wprowadzamy moduły specjalizacyjne lub ścieżki kształcenia w ramach istniejących kierunków lub osobne kierunki dedykowane tym, którzy planują pracę w zawodzie nauczyciela. Taką możliwość mają już m.in. studenci biologii (kierunek biologia z przygotowaniem pedagogicznym), chemii (moduł dydaktyczny) czy matematyki (ścieżka kształcenia). Możliwość zdobycia uprawnień nauczycielskich na macierzystym wydziale jest dla studentów wygodna, a same zajęcia metodyczne – lepiej dopasowane do specyfiki danego kierunku. Nabycie uprawnień nauczycielskich w tej formie jest dla studentów bezpłatne – tłumaczy prorektor.

Na kierunkach filologia polska nauczycielska oraz filologia obca nauczycielska uczelnia przygotowała w roku akademickim 2021/2022 po 30 miejsc. Zapisy na studia II stopnia potrwają do 25 lipca. Prowadzone są w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).