Finał Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej

Data wydarzenia 25-04-2018

21 kwietnia 2018 w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku odbył się Finał IV Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej organizowanej na Wydziale Biologiczno-Chemicznym. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją olimpiady objęli: Profesor Robert W Ciborowski – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Profesor Beata Godlewska-Żyłkiewicz – Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego, a także Prezydent Miasta Białegostoku, Marszałek Województwa Podlaskiego, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Podlaski Kurator Oświaty oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

O tytuł laureata walczyło 28 uczniów szkół średnich z Białegostoku, Grajewa, Hajnówki, Skierniewic, Wysokiego Mazowieckiego, wyłonionych podczas dwóch wcześniejszych etapów, spośród 140 osób zgłoszonych do tegorocznej olimpiady. Podczas finału uczniowie publicznie prezentowali swoje prace badawcze lub przygotowane eseje biologiczne, a także odpowiadali na pytania komisji oceniającej. Wystąpieniom uczniów przysłuchiwali się również zaproszeni goście z Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w Łomży oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku, a także nauczyciele, rodzice i znajomi uczestników olimpiady.

Po prezentacjach uczestnicy mogli wysłuchać wykładu  zatytułowanego „Tajemnice osobowości ryb”, wygłoszonego przez Profesora Mirosława Ratkiewicza.

Dziesięciu uczestników olimpiady uzyskało tytuł laureata. Dodatkowo  nagrodzono 3 osoby, których wystąpienia ocenione zostały najwyżej. Laureatką pierwszego miejsca IV Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej  została Julia Kierner z LO im. B. Prusa ze Skierniewic,  drugie miejsce zajęła Aleksandra Kamianowska z II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, a trzecie Wiktor Krukowski z IV LO im. C. K. Norwida w Białymstoku. Uczestnicy finału otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, Dziekana Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz Dyrektora Instytutu Biologii, a także Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Miejski w Białymstoku, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz księgarnię BookBook. Nagrody ufundowały również  parki  narodowe i krajobrazowe województwa podlaskiego: Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, oraz Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Suwalski Park Krajobrazowy i Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. IV edycję Podlaskiej Olimpiadę Wiedzy Biologicznej wsparła również nagrodami rzeczowymi firma PHUP LECH Sp. z o. o., zaś pysznymi pączkami i drożdżówkami Cukiernia u Lecha, której właścicielem jest Pan Leszek Truskolawski.

Laureaci i finaliści Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej w ramach postępowania kwalifikacyjnego na kierunki biologia, ochrona środowiska oraz ekobiznes, uzyskują maksymalną liczbę punktów z biologii.

 

Dokumentacje fotograficzną z finału IV Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej można obejrzeć na stronie:

https://www.facebook.com/ibuwb/photos/pb.497560480274342.-2207520000.1524558020./1914507518579624/?type=3&theater