Fortece na bagnach. Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB zaprasza na wykład otwarty

O najstarszych założeniach obronnych północnego Podlasia można będzie posłuchać w najbliższy czwartek (17 listopada 2022) podczas wykładu otwartego na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB. O godzinie 13.00 rozpocznie się tam spotkanie z realizatorami projektu „Fortece na bagnach”.

„Fortece na bagnach” to wieloletni projekt badawczy realizowany przez zespół archeologów z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz geografów z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. O jego efektach opowiedzą: Adam Wawrusiewicz - archeolog, specjalista w zakresie badań nad okresem neolitu i początkiem epoki brązu w Polsce północno-wschodniej, kustosz w dziale Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku; dr hab. Tomasz Kalicki prof. UJK - geograf, specjalista w zakresie geomorfologii, geoarcheologii i paleogeografii holocenu z Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Krzysztof Żurek - geoarcheolog specjalizujący się w osadnictwie późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ternach Polski północno-wschodniej oraz paleogeografii holocenu, doktorant Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK.

W zapowiedzi spotkania Adam Wawrusiewicz pisze:
„Grodziska, pozostałości dawnych fortec górujących w krajobrazie pogranicza od dawna rozpalały wyobraźnię badaczy i fascynatów przeszłości. O Wiźnie czy Tykocinie wspominał już Zygmunt Gloger, a wiele następnych pokoleń archeologów z każdym nowym sezonem badań ujawnia kolejne ich tajemnice. Dziś już na stałe wpisały się one w krajobraz kulturowy Podlasia, naszą powszechną świadomość i wyobrażenie okresu średniowiecza na pograniczu mazowiecko-rusko-jaćwieskim. Wiele się jednak zmienia, a postęp technologiczny nieustannie zmusza nas do podejmowania nowych wyzwań i weryfikacji wykreowanego już obrazu przeszłości. Tak było i tym razem, gdy technologia pozwoliła nam ujrzeć to, co w zasadzie niewidoczne, ukryte w gęstych lasach i na bagnach…

Tam czekały na nas dawno zatarte ślady potężnych niegdyś fortyfikacji. Były one jednak ze wszech miar dziwne. Nie przypominały znanych dotychczas grodzisk czy szańców. Nie wspominali o nich średniowieczni kronikarze, brakuje ich też na starych mapach. Miejsca te były już opuszczone kilkanaście wieków wcześniej. Trwały zapomniane przez niemal trzy tysiąclecia.

Dopiero teraz zaczęliśmy odkrywać ich tajemnice. Z każdym wbiciem łopaty, wiemy coraz więcej. Padają następne pytania. Powoli odsłaniamy jednak nową kartę prahistorii Podlasia, kartę zapisaną w ziemi niemal trzy tysiące lat temu, w epoce złocistego metalu – brązu.”

Wykład odbędzie się w Auli WHiSM, przy Placu NZS 1 w Białymstoku. Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych.