Godziny Rektorskie!!!

Data wydarzenia 18-10-2018

Na wniosek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku, w związku z organizowanymi przez Parlament Studencki naszej Uczelni otrzęsinami, rektor UwB prof. Robert Ciborowski ogłasza godziny rektorskie w dniu 19.10.2018 r. do godziny 12.00. 

Nie dotyczy Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.