Godziny rektorskie

Data wydarzenia 15-05-2018

Prof. Robert Ciborowski, rektor UwB ogłosił godziny rektorskie: w dniu 17.05 od godz.12.00 i 18 maja do godz. 12.00.  

O wolne godziny wnioskował Parlament Studentów UwB, który organizuje "Uniwersalia 2018". 

 

Nie dotyczy Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.