I Forum Kół Naukowych Uniwersytetu w Białymstoku

Za nami pierwsze w historii UwB Forum Kół Naukowych. 12 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem  platformy Blackboard spotkali się m.in. przedstawiciele kół naukowych i organizacji studenckich działających przy Uniwersytecie w Białymstoku, opiekunowie kół, przedstawiciele władz rektorskich i Parlamentu Studenckiego UwB.

Jak mówili pomysłodawcy powołania Forum, celem inicjatywy jest przede wszystkim integracja kół naukowych i organizacji studenckich działających na uczelni, stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i pomysłów oraz dyskusji nad ich przyszłością i rozwojem.

Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o pomyśle stworzenia podstrony na stronie UwB dedykowanej specjalnie kołom naukowym i organizacjom studenckim, o sposobach promowania studenckiej aktywności i działalności naukowej oraz możliwościach zaangażowania w te działania absolwentów uczelni.

W I Forum Kół Naukowych wzięli udział prof. Robert Ciborowski – rektor UwB, dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB – prorektor ds. studenckich oraz dr hab. Krzysztof Korotkich – prorektor ds. kształcenia.

Kolejne Forum zostało zaplanowane na 7 czerwca br.