II Forum Kół Naukowych UwB

Prezentacja kół naukowych, dyskusja o wspólnych inicjatywach, koncert UwBandu – tak wyglądało drugie w tym roku akademickim Forum Kół Naukowych Uniwersytetu w Białymstoku. Odbyło się ono w poniedziałek, 13 grudnia w auli Wydziału Nauk o Edukacji, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Forum prowadziła Ewa Putra – przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Kołami Naukowymi i Organizacjami Studenckimi Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku. Komisja istnieje dopiero od trzech lat. Głównym jej zadaniem jest szeroko pojęta współpraca ze wszystkimi organizacjami studenckimi na uczelni i pomoc w problematycznych sprawach. Do współdziałania i wspólnych inicjatyw namawiała studentów aktywnie działających w kołach naukowych prorektor ds. studenckich dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB.

Podczas wczorajszego spotkania o swojej działalności i planach mówili przedstawiciele:

- Studenckiego Koła Prawa Gospodarczego

- Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu

- Koła Naukowego Biologów

- Naukowego Koła Twórczej Resocjalizacji „Tabula rasa”

- Studenckiego Koła Historii Prawa

- Koła Naukowego Inicjatyw Administracyjnych.

Uczestnicy Forum rozmawiali o inicjatywach wspierających studentów, takich jak np. warsztaty dot. własności intelektualnej w internecie, plagiatu, autoprezentacji, czy pozyskiwania partnerów do studenckich przedsięwzięć typu konferencje naukowe.

Dorota Sawicka, odpowiedzialna za kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zaprosiła także na warsztaty z Design Thinking (tworzenia nowych produktów i usług w oparciu o zrozumienie potrzeb użytkowników) organizowane wspólnie z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym i Epicentrum Nauki. Na koniec spotkania owacje zdobył swoim brawurowym świątecznym koncertem UwBand.

Forum Kół Naukowych to wynik współdziałania Parlamentu Studenckiego UwB, opiekunów kół naukowych oraz prorektorów: ds. studenckich oraz kształcenia. Jest inicjatywą, która ma łączyć funkcjonujące na Uniwersytecie w Białymstoku studenckie koła naukowe. Formalnie na uczelni zarejestrowanych jest ponad 90 organizacji, aktywnie działa ponad 60. Forum wspierać ma aktywność naukową i kreatywność studentów UwB.