Kilka dodatkowych dni na rekrutację na UwB

Data wydarzenia 27-09-2016

Uniwersytet w Białymstoku przedłużył rekrutację uzupełniającą na niektóre kierunki. Kandydaci mogą się na nich rejestrować jeszcze do środy lub nawet do piątku włącznie. W rekrutacyjnej ofercie są zarówno kierunki, na które limity nie zostały jeszcze wyczerpane, jak i te, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i na których liczba miejsc została teraz zwiększona. W ten sposób uczelnia stara się elastycznie reagować na zainteresowanie kandydatów.

Na studiach I stopnia można się jeszcze rejestrować na  biologię, chemię, ochrone środowiska, filologię polską, dwie specjalności na filologii rosyjskiej, na kierunek filozofia i etyka, na fizykę, historię, informatykę, informatykę i ekonometrię, kognitywistykę i komunikację, kulturoznawstwo, matematykę, socjologię oraz stosunki międzynarodowe. Na studiach II stopnia miejsca są jeszcze na 15 kierunkach. To  biologia, chemia, ekonomia, kierunek ekonomiczno-prawny, filologia polska, filologia obca (dwie specjalności na filologii angielskiej i jedna na filologii rosyjskiej), fizyka, historia, informatyka, kulturoznawstwo, matematyka, praca socjalna, socjologia, stosunki międzynarodowe, a także zarządzanie.

W sumie do tej pory największa podlaska uczelnia przyjęła już na pierwszy rok studiów stacjonarnych 3503 osoby (pierwotny limit przyjęć to 3730).  2531 – to nowo przyjęci studenci studiów licencjackich i jednolitych magisterskich. Na studia II stopnia przyjętych zostało do tej pory 972 kandydatów. 

Choć łączne liczby zarejestrowanych kandydatów i osób przyjętych są zbliżone do ubiegłorocznych, widać wyraźne przesunięcia preferencji kandydatów, zwłaszcza na studiach I stopnia: do łask wracają kierunki matematyczno-przyrodnicze. Wzrosła liczba chętnych np. na chemię (238 zarejestrowanych kandydatów, rok temu - 210, dwa lata temu - 142), informatykę (194 - 173 - 142) czy fizykę (60 - 24 - 11). Może to mieć związek z "efektem kampusu", bowiem te wydziały przeprowadziły się niedawno do nowych, nowocześnie wyposażonych obiektów w miasteczku akademickim przy ul. Ciołkowskiego.   

Zapisy prowadzone są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Więcej informacji w Uniwersyteckim Centrum Rekrutacji pod białostockimi numerami telefonów 745 70 80 i 745 70 53.