Kontynuacja „Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”

W 2021r. na naszym Uniwersytecie rozpoczęliśmy realizację konsorcjalnego przedsięwzięcia trzech największych podlaskich uczelni i instytucji wsparcia biznesu: „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami” (https://uwb.edu.pl/pilotazowy-projekt-dotyczacy-rozwoju-wspolpracy-w-zakresie-b-r-miedzy-biznesem-i-uczelniami). Jednocześnie od wielu lat udanie realizujemy ideę współpracy opartą o model: „nauka- biznes- administracja”.

Jego rezultatem, w ramach prac Grupy roboczej ds. specjalizacji regionalnej gospodarki przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, jest „Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2021- 2027+ (RIS3 2027+)”. Dokument ten zawiera koncepcję wsparcia rozwoju regionu podlaskiego dzięki aktywizacji działań B+R+I oraz wykorzystaniu procesu „przedsiębiorczego odkrywania”. Jako szczególnie istotne dziedziny gospodarowania wymienia: „przemysł rolno- spożywczy”, „przemysł metalowo- maszynowy i szkutniczy”, „sektor medyczny oraz  nauki o życiu”, „ekoinnowacje i nauki o środowisku”, jak też sektory z nimi powiązane, w szczególności ICT (https://strategia.wrotapodlasia.pl/pl/ris/).

Co szczególnie ważne dla naszej Uczelni, przyjęty przez Zarząd Województwa Podlaskiego „Plan rozwoju przedsiębiorczości (...)” jednoznacznie rekomenduje konieczność kontynuacji „Pilotażowego projektu (...) współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”.

Dr Arkadiusz Niedźwiecki, koordynator uczelniany „Pilotażowego projektu (...)”, reprezentant UwB w Grupie roboczej RIS3, wskazuje, iż kontynuacja tego przedsięwzięcia jest niezwykle istotna dla środowiska akademickiego, nie tylko Uniwersytetu w Białymstoku, ale również wszystkich konsorcjantów.

- Aktualnie na Uniwersytecie realizujemy dwa subprojekty finansowane w ramach pilotażu. Wykonują je zespoły Pani Prof. dr hab. Beaty Godlewskiej- Żyłkiewicz oraz Pana dr. hab. Witolda Rudnickiego, prof. UwB. Liczymy, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli wdrażać znacznie więcej projektów badawczo- rozwojowych nakierowanych na potrzeby biznesu, finansowanych z funduszy regionalnych. Znaczną rolę w tym procesie może mieć Wschodni Ośrodek Transferu Technologii. Jego Kadra odpowiada aktualnie za sprawną realizację „Projektu pilotażowego (...)” na Uniwersytecie; wcześniej Pani Maria Truskolaska uczestniczyła w warsztatach przygotowujących RIS3 - dodaje.   

- Na naszym Uniwersytecie prowadzimy nie tylko dydaktykę i badania podstawowe. Aktywnie współpracujemy z podlaskimi władzami samorządowymi oraz licznymi interesariuszami społecznymi, w tym instytucjami wsparcia biznesu oraz przedsiębiorcami, których opinie są dla nas bardzo istotne. Jestem przekonany, iż uruchomienie kolejnych edycji projektu przyczyni się do utrwalenia pozytywnych relacji „nauka- biznes”. Wierzę, że kontynuacja pilotażu w zakresie współpracy B+R będzie miała korzystny wpływ na rozwój naszego województwa, do czego jako Uniwersytet chcemy się przysłużyć - podkreśla prorektor ds. rozwoju, dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB, przedstawiciel Uniwersytetu w Białymstoku w Regionalnym Forum Terytorialnym.