Mamy kolejne granty! Ponad 3,5 mln zł z NCN dla badaczy UwB

Data wydarzenia 17-11-2017

4 granty o łącznej wartości ponad 3,5 mln zł otrzymali naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku w rozstrzygniętych właśnie konkursach Narodowego Centrum Nauki. Dzięki nim zrealizowane zostaną badania z dziedziny chemii, fizyki i historii.

 

Dr hab. Andrzej Stupakiewicz z Wydziału Fizyki otrzyma 1 155 000 zł na projekt „Ultraszybka dynamika w magnetoplazmonicznych strukturach periodycznych”.

 

Dwa granty trafią do pracowników Wydziału Biologiczno-Chemicznego. Dr hab. Marcie Płońskiej-Brzezińskiej NCN przyznał 1 193 880 zł na badania syntezy porowatych materiałów nanokompozytowych, ich właściwości fizykochemicznych oraz zastosowania w elektrochemii. Z kolei dr hab. Paweł Rodziewicz będzie realizował projekt „Charakterystyka oddziaływań pomiędzy, zatopionymi w Bałtyku, bojowymi środkami trującymi a wodą za pomocą badań eksperymentalnych oraz obliczeń z pierwszych zasad”. Wysokość jego grantu to 579 000 zł.

 

„Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945-1989)” – to tytuł projektu dr hab. Małgorzaty Dajnowicz z Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Na jego realizację badaczka otrzyma 595 280 zł.

 

Narodowe Centrum Nauki po raz trzynasty rozstrzygnęło swoje flagowe konkursy – OPUS i PRELUDIUM. W sumie wpłynęło na nie 3011 wniosków, z czego do finansowania skierowano 803 projekty.

Szczegóły na stronie internetowej NCN pod adresem https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-11-15-wyniki-opus13-preludium13?language=pl