Masz zespół? Grasz? Zagraj na koncercie jubileuszowym UwB! Ogłaszamy konkurs!

Data wydarzenia 30-05-2017

Grasz? Masz zespół muzyczny? Masz szansę, by wystąpić przed białostocką publicznością już w czerwcu 2017 r. na jubileuszowym koncercie Uniwersytetu w Białymstoku! Poszukujemy zespołu, który oficjalnie rozpocznie nasz jubileuszowy koncert - 23 czerwca na kampusie UwB. Wyślij do nas swoje demo (do 9 czerwca), a może to właśnie Ty zaprezentujesz swoją twórczość większej publiczności!

 

REGULAMIN KONKURSU: 

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Dział Promocji Uniwersytetu w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok.

II. Kwalifikacje

1. Do występu zakwalifikowany zostanie zespół na podstawie wstępnej oceny przez jury materiałów audio lub audio-video (na płycie CD lub DVD lub w pliku mp3 lub link youtube itd., minimum trzy utwory). Materiał nadesłany na konkurs musi być pracą własną. Jury wyłonione przez organizatora czeka na materiały do 9 czerwca 2017 r. 

2. Wyłoniony zespół zostanie powiadomiony o decyzji Jury drogą elektroniczną oraz telefoniczną.

III. Warunki dostarczania materiałów:
1. Materiały muzyczne (minimum trzy utwory) wraz kartą zgłoszenia można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: promocja.uwb.edu.pl (maksymalny rozmiar załącznika 10MB lub link do nagrania),
 • pocztą tradycyjną
 • lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:
  Dział Promocji Uniwersytetu w Białymstoku
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, pokój 510
  15-097 Białystok
  z dopiskiem „Zagraj na jubileuszu UwB” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2017 r.

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Do pracy musi być dołączona czytelnie wypełniona karta zgłoszenia - tutaj ją pobierzesz: 
http://www.uwb.edu.pl/uploads/tiny/karta_zgloszeniowa.doc
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie.
5. Materiały uszkodzone nie będą oceniane.
6. Materiały przesyłane są na koszt i ryzyko własne uczestnika.
7. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
8. Organizator nie ma obowiązku ujawniania przyczyn niezakwalifikowania wykonawcy do udziału w przesłuchaniach przed jury.
9. Zespół deklaruje wykonać koncert nieodpłatnie - w dniu 23 czerwca, początek występu o godz. 19.00, czas trwania: max 1 godzina (wraz z rozstawieniem sprzętu), miejsce: kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1, Białystok, transport i inne koszta pokrywa we włanym zakresie.
10. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw autorskich lub majatkowych podczas koncertu, wyłącznie odpowiedzialnym w tym zakresie jest Zespół.
11. Zespół zobowiązany jest pojawić się z własnym backlinem nie później niż 2 godziny przed występem.

W razie pytań napisz do nas: promocja@uwb.edu.pl . Czekamy na Ciebie!