Matura 2020 - bezpłatny kurs na UwB

Data wydarzenia 25-09-2019

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku zorganizował bezpłatny kurs przygotowujący do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz do studiów na kierunkach ścisłych. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich z UwB.

Program zajęć obejmuje zarówno podstawy teoretyczne jak i ćwiczenia. Ponadto uczestnicy kursu otrzymają materiały dydaktyczne i będą mogli liczyć na indywidualne konsultacje.

Kurs obejmuje 40 godzin (20 spotkań po 2 godz.), a zajęcia będą odbywały się w kampusie UwB (ul. Ciołkowskiego 1M) w soboty, w godz. 9:00-10:30 oraz 11:00-12:30. Pierwsze spotkanie już 5 października o godz. 9:00.

Maturzyści, którzy chcieliby wziąć udział w kursie muszą przesłać swoje zgłoszenie mailowo, na adres matura@math.uwb.edu.pl. Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 30 września i będzie trwało do wyczerpania limitu miejsc. O przyjęciu na kurs będzie decydować kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu maturzyści muszą podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz nazwę szkoły. Po zakwalifikowaniu na kurs powinni także wypełnić i załączyć formularz dotyczący ochrony danych osobowych (RODO).

Informacje o kursie można zdobyć telefonicznie, pod numerem 85 738 82 79.


PROGRAM KURSU DO POBRANIA