Menadżer kultury. Instytut Studiów Kulturowych UwB zaprasza na nowe studia podyplomowe

Jak budować ofertę instytucji kultury dla rozmaitych grup odbiorców? Jak zarządzać własnością intelektualną przygotowując wydarzenia kulturalne? Jak skutecznie wykorzystywać współczesne narzędzia marketingu w kulturze cyfrowej? Między innymi tego dowiedzą się słuchacze nowych studiów podyplomowych Menadżer kultury. Przygotował je Instytut Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku. Studia ruszą w marcu – nabór już się rozpoczął.

Jak mówi dr Monika Kostaszuk-Romanowska, kierownik studiów, są one przeznaczone dla osób pracujących lub zainteresowanych pracą w instytucjach kultury i przy organizacji wydarzeń kulturalnych. 

- Program studiów Menadżer kultury obejmuje niemal wszystkie aspekty zarządzania placówkami kulturalnymi czy organizacji przedsięwzięć kulturalnych. To nie tylko kwestie generalne, takie jak polityka kulturalna państwa czy zasady finansowania kultury, ale też mnóstwo konkretnej, praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu analizy rynku, przepisów prawa, komunikacji z odbiorcami kultury i angażowania ich do swoich działań. Nie zabraknie też rzecz jasna podstaw teoretycznych z zakresu antropologii kultury i teorii kultury współczesnej – mówi dr Monika Kostaszuk-Romanowska.

Jak wyjaśniają pomysłodawcy studiów, ich oferta uwzględnia także najnowsze wyzwania, przed jakimi stoi kultura, jej twórcy i animatorzy.

- Przeniesienie wielu działań kulturalnych, twórczych do internetu to swoisty znak czasu. Obserwujemy to od początku rozwoju technologii informacyjnych. Oczywiście w ostatnich miesiącach, z powodu epidemii, taka aktywność bardzo się zintensyfikowała.

Do internetu przenosi się w coraz większym stopniu także marketingowa działalność placówek kultury i samych twórców. To dlatego w programie studiów spory nacisk kładziemy na nowe technologie. Słuchacze dowiedzą się, jak w działalności kulturalnej wykorzystywać platformy komunikacyjne, social media czy aplikacje mobilne – dodaje dr Kostaszuk-Romanowska.

Studia mają formę niestacjonarną, trwają dwa semestry. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w marcu 2021 r., a spotkania (na razie w formule online) będą się odbywać 2 razy w miesiącu - w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty.

Szczegółowe informacje oraz link do rekrutacji można znaleźć na stronie Instytutu Studiów Kulturowych pod adresem kulturoznawstwo.uwb.edu.pl/studia-podyplomowe