Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych partnerem Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa

Data wydarzenia 01-08-2019

31 lipca 2019 r. w Ministerstwie Cyfryzacji podpisane zostało porozumienie w sprawie powołania Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa. Jego sygnatariuszami są minister cyfryzacji Marek Zagórski, przedstawiciele NASK, Polskiej Akademii Nauk oraz uczelni: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej.

Wirtualną Katedrę Etyki i Prawa tworzą uczelnie i instytucje, których praktyka naukowa obejmuje obszary sztucznej inteligencji. Partnerem z ramienia UwB będzie Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych działające przy Wydziale Prawa. Porozumienie w imieniu MCBiEK podpisała prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk – zastępca dyrektora Centrum. Dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, sekretarz naukowy ds. współpracy z państwami zachodnimi MCBiEK, został powołany do Rady Katedry.

Podstawowym celem Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa będzie doradzanie i proponowanie rządowi działań wspierających rozwój i stosowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Oprócz monitoringu i badań, jej zadaniami będą również proponowanie zmian prawnych dostosowanych do zmieniającej się rzeczywistości oraz wydawanie wytycznych z zakresu etyki.

Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych jest jedynym partnerem odpowiedzialnym za opracowanie prawnokarnych i kryminologicznych aspektów funkcjonowania sztucznej inteligencji i automatyzacji.

Więcej o porozumieniu: www.gov.pl/web/cyfryzacja

Fot. - źródło:  https://www.gov.pl/web/cyfryzacja