Miejsca w Domu Studenta: Harmonogram czynności na rok akademicki 2021/2022

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domach Studenta na rok akademicki 2021/2022.

 

 

  

 

Czynności

Student kontynuujący studia

Kandydat przyjęty na studia, w tym kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

 

od 26.07.2021 r.

godz. 00:01

od 17.08.2021 r.

godz. 00:01

Uruchomienie generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.

10.08.2021 r.

godz. 23:59

 

31.08.2021 r.

godz. 23:59

 

Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.

11.08.2021 r.
-
12.08.2021 r.

01.09.2021 r.
-
02.09.2021 r.

Rozpatrywanie wniosków przez kierowników poszczególnych jednostek

organizacyjnych.

13.08.2021 r.

03.09.2021 r.

 

Potwierdzenie przyjęcia przydziałów przez studentów w systemie USOSweb UwB.

16.08.2021 r.

06.09.2021 r.

Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przyjęcia przydziału.