Mistrzowska prelekcja prof. Marii Mozarz-Kleindienst

Data wydarzenia 10-05-2022

„Między słowem, obrazem i dźwiękiem – o warsztacie pracy tłumacza filmowego” to tytuł wykładu, jaki 10 maja o 9:45 wygłosi dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL. Będzie to kolejne spotkanie w ramach cyklu „Prelekcje Mistrzów”, na które zaprasza Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Wykład będzie transmitowany na platformie MSTeams – link.

Dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst – profesor uczelni (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), kierownik Katedry Translatoryki i Języków Słowiańskich w Instytucie Językoznawstwa, redaktor naczelna czasopisma „Roczniki Humanistyczne”, redaktor działu „Przekładoznawstwo” Półrocznika Językowego Tertium.

Zainteresowania naukowe: translatoryka audiowizualna, interkulturowość w przekładzie tekstów użytkowych, leksykografia dwujęzyczna, przekład a gatunek filmowy, audiodeskrypcja w filmie.