,,Moralność, a sztuczna inteligencja" - wykład

Data wydarzenia 22-11-2017
Zapraszamy na kolejne Spotkanie z Kognitywistyką, które odbędzie się 30 LISTOPADA O GODZINIE 13.00 W SALI 108A w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki.

Gościem będzie dr Michał Klincewicz z Zakładu Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wygłosi wykład pt. MORALNOŚĆ A SZTUCZNA INTELIGENCJA.

Dr Michał Klincewicz uzyskał Ph.D. w CITY UNIVERSITY OF NEW YORK (2013), a następnie odbył staż podoktorski w BERLIN SCHOOL OF MIND AND BRAIN. Obecnie Dr Klincwicz realizuje dwa projekty badawcze. Pierwszy z nich dotyczy czasowej organizacji procesów poznawczych oraz multimodalnej percepcji czasu (grant SONATA 9, NCN). Drugi związany jest konsekwencjami rozwoju nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja oraz broń autonomiczna. Problemy dotyczące relacji między moralnością a sztuczną inteligencją są liczne.

Jeden z nich wyraża pytanie: Czy rozwój sztucznej inteligencji może się przyczynić do moralnego udoskonalenia człowieka (_moral enhancement_)?