Na UwB studia wschodnie z lektoratem języka chińskiego

Data wydarzenia 30-06-2017
Studia wschodnie – kierunek prowadzony od 3 lat na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku - będą od nowego roku akademickiego realizowane według nowego, poszerzonego programu.
 
Do tej pory studenci poznawali głównie specyfikę najważniejszych krajów postradzieckich. Teraz podczas wykładów i ćwiczeń będą analizować także historię, gospodarkę i kulturę państw Dalekiego Wschodu: Chin, Mongolii, Japonii i Korei.
 
- Chcemy w ten sposób lepiej przygotować naszych absolwentów do zmian zachodzących w światowej polityce i gospodarce, chociażby w kontekście tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku. Kraje tego regionu odgrywają coraz większą rolę, także Polska rozwija kontakty z nimi. Studia wschodnie przygotują swoich absolwentów do wyzwań, jakie wiążą się z wymianą handlową, turystyczną czy kulturalną pomiędzy Europą i Wschodem – mówi dr Małgorzata Ocytko z Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB.
 
Ważną częścią programu studiów wschodnich jest edukacja językowa studentów. Dlatego oprócz jednego języka zachodnioeuropejskiego i jednego wschodnioeuropejskiego, dodatkowo będą oni mieli lektorat języka chińskiego (mandaryńskiego). Zajęcia poprowadzi doświadczony nauczyciel języka, sinolog.
 
Szczegółowe informacje o kierunku dostępne są na stronie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) pod adresem https://irk.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=StuWsch_S1_KRK&kategoria=