Nagrody PAN dla badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Tomasz Brzeziński oraz prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski są wśród laureatów tegorocznej Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku.

Prof. Jarosław Ławski z Wydziału Filologicznego został nagrodzony w kategorii nauki społeczne i humanistyczne, za przedstawienie nowej interpretacji utworów Juliusza Słowackiego i zaproponowanie nowej metodologii badań nad wyobraźnią poetycką. Prof. Ławski kieruje Katedrą Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” oraz Zakładem Badań Źródłowych Nad Literaturą XIX i XX Wieku.
Więcej o laureacie: https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/prof-zw-dr-hab-jaroslaw-lawski/

Prof. Tomasz Brzeziński z Wydziału Matematyki został laureatem w kategorii nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi. Nagrodę otrzymał za cykl prac dotyczących badania struktury wiązarów i ich zastosowań w teorii pierścieni i klamerek. Prof. Brzeziński kieruje Katedrą Algebry i Geometrii oraz Pracownią Geometrii.
Więcej o laureacie: https://math.uwb.edu.pl/pl/pracownicy/pracownik.php?cID=270

To już VI edycja Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku. Jak można przeczytać na stronie internetowej instytucji, nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe pracownikom ośrodków naukowych, uczelni wyższych i instytutów badawczych zlokalizowanych na obszarze Warmii, Mazur i Podlasia. Ma przyczynić się m.in. do promowania wybitnych prac naukowych oraz wyróżniania reprezentantów środowisk naukowych województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, których dorobek ma istotne zastosowanie dla gospodarki i kultury.

Więcej informacji o nagrodzie
Lista tegorocznych laureatów