Odznaczenia państwowe dla pracowników Uniwersytetu w Białymstoku

Data wydarzenia 25-10-2017

15 pracowników Uniwersytetu w Białymstoku zostało uhonorowanych Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość ich wręczenia odbyła się podczas dzisiejszego (25.10.2017) posiedzenia Senatu UwB.

W akcie dekoracji, oprócz rektora - dr. hab. Roberta Ciborowskiego, prof. UwB, uczestniczył wojewoda podlaski - Bohdan Paszkowski.


Lista osób, którym przyznano Medal Komisji Edukacji Narodowej:

z Wydziału Biologiczno-Chemicznego:
dr hab. Anetta Borkowska             
prof. dr hab. Ryszard Łaźny
prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz            
dr hab. Adam Tylicki                                  

z Wydziału Filologicznego:
dr Małgorzata Frąckiewicz                        
dr Dorota Szymaniuk                                 
dr hab. Anna Tomczak                   

z Wydziału Historyczno-Socjologicznego:
dr Krzysztof Boroda                                    
dr Anna Jurczuk                                          
prof. dr hab. Jan Tęgowski            

z Wydziału Matematyki i Informatyki
dr Elżbieta Majewska                                   

z Wydziału Pedagogiki i Psychologii:
dr Zofia Redlarska                          
dr Tomasz Sosnowski                                
dr Walentyna Wróblewska            

z Wydziału Prawa:
prof. dr hab. Halina Święczkowska.

Serdecznie gratulujemy!