Podlaski Instytut Kultury oraz kulturoznawcy z UwB zapraszają na PIKsele – cykl rozmów o kulturze

Nazwa Piksele, w intencji organizatorów, nawiązuje do najmniejszego elementu obrazu – cząstki, która w swojej wielokrotności tworzy całość. Jak zapowiadają, od ogółu do szczegółu podczas rozmów z gośćmi będą zaglądać w meandry przestrzeni i dyskursu rodzącego się wokół działań animacyjnych, by wszystkim zainteresowanym dać możliwość szerszego spojrzenia na całość szeroko pojętej kultury i edukacji kulturowej w naszym województwie i kraju.

Pierwsze spotkanie, pod hasłem „Wszyscy jesteśmy zanurzeni w kulturze”, odbędzie się online 9 lutego 2021 roku, o godz. 14.00, w ramach Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej, zainicjowanego przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Wezmą w nim udział: dr Tomasz Adamski (Uniwersytet w Białymstoku), dr Karolina Wierel (Uniwersytet w Białymstoku) oraz Agnieszka Jakubicz (Podlaski Instytut Kultury). Poprowadzi je Mariusz Żwierko (Podlaski Instytut Kultury), kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”. Uczestnicy postarają się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących uczestnictwa w kulturze: czy kulturę trzeba badać, animować? Dzięki jakim działaniom tworzona jest relacja współczesnego odbiorcy i twórcy kultury z przeszłością i tradycją? Jak zmieniło się rozumienie pojęcie „kultura” przez ostatnie lata i jaki ma to wpływ na pracę animatorów, badaczy i twórców? PIKsele będzie można oglądać na kanale YouTube Podlaskiego Instytutu Kultury oraz na fanpage’u PIK na Facebooku.

Link do transmisji: www.youtube.pl/piksele

Uczestnicy dyskusji:

Karolina Wierel (Uniwersytet w Białymstoku) – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Kulturą i Mediami Uniwersytetu w Białymstoku, kulturoznawca, filolog. Interesuje się twórczością katastroficzną i postapokaliptyczną, motywem Księgi w kulturze, relacją kultura – literatura – film, historią oralności i piśmienności oraz współczesnymi prądami myślowymi w filozofii kultury, a szczególnie nową humanistyką, humanistyką ekologiczną, posthumanizmem, postsekularyzmem. Ma na koncie wiele publikacji, m.in. Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich i filmowych przełomu XX i XXI wieku (2019). Lubi podróże, jazdę na rowerze, literaturę, festiwale muzyczne, taniec współczesny i seriale.

Tomasz Adamski (Uniwersytet w Białymstoku) – doktor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Studiów Kulturowych na Uniwersytecie w Białymstoku. Reżyser i scenarzysta wielu filmowych produkcji dokumentalnych, realizowanych między innymi w USA, Sudanie Południowym, Turcji, Białorusi, Kazachstanie. Jego zainteresowania naukowo-badawcze związane są z kulturoznawstwem, nauką o sztuce, filmoznawstwem, a na poziomie bardziej szczegółowym – z kinematografią skandynawską, a szczególnie kinem szwedzkim. Prelegent, konferansjer, półmaratończyk, a nade wszystko wielki wielbiciel ruchomych obrazów.

Agnieszka Jakubicz (Podlaski Instytut Kultury) – absolwentka specjalizacji kulturoznawczej na wydziale filologii polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2005 r. zajmuje się zawodowo etnografią i animacją kultury. Jest współkoordynatorem festiwalu Podlaska Oktawa Kultur, organizuje i realizuje wiele wydarzeń i konkursów popularyzujących folklor muzyczny i taneczny, konferencji, warsztatów oraz eventów. Inicjatorka działań edukacyjnych i warsztatów bazujących na tańcach i zabawach ludowych, adresowanych w szczególności do najmłodszych i seniorów. Tancerka w ZPiT „Kurpie Zielone”. Twórczyni marki rękodzielniczej „Zafolkowana”, opartej na technice haftu, której motywem przewodnim jest inspirowane się wzornictwem ludowym i patrzenie na tradycję przez współczesny pryzmat.

Mariusz Żwierko (Podlaski Instytut Kultury) – choreograf, instruktor tańca, kierownik artystyczny ZPiT „Kurpie Zielone”, założyciel i kierownik warszawskiego zespołu tanecznego Woda Na Młyn, reżyser taneczny, konferansjer. Autor kompozycji scenicznych dla wielu zespołów folklorystycznych w Polsce oraz Teatru Pijana Sypialnia z Warszawy. Prowadzi warsztaty dla instruktorów tańca ludowego. Członek stowarzyszenia Passionfruits, zajmującego się edukacją kulturalną. Interesuje się aspektami funkcjonowania elementów tradycji w kulturze współczesnej. Studiował nauczanie języka niemieckiego oraz germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie jest studentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku, na specjalności Kultura Podlasia. Miłośnik Kurpi, Podlasia, Łemkowszczyzny oraz wielokulturowości.