"Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie, narodziny mitu"

Data wydarzenia 20-04-2018

Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na promocję książki "Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie, narodziny mitu" autorstwa Jana Trynkowskiego. Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 16.30 w siedzibie wydziału (Pl. NZS 1, sala 47).

Publikacja to zbiór szkiców, esejów i rozpraw autora poświęconych życiu zesłańców polskich przybyłych na Syberię Wschodnią w pierwszej połowie XIX w., dotąd rozproszonych po wielu edycjach, często trudno dziś dostępnych.

Z przedmowy książki: „Pietyzm, z jakim obchodzi się Autor z analizowanymi materiałami, budzi niekłamany podziw. Niewykluczone, że pewien wpływ na tę postawę odegrały doświadczenia starożytnika, prowadzącego przez kilka dziesięcioleci seminaria i wykłady na Uniwersytecie Warszawskim i jego filii w Białymstoku, a w pracy naukowej na tym polu niedysponującego nadmiarem dokumentów. Wie on zatem doskonale, że temu, co się zachowało, trzeba się przyglądać z należytą uwagą. Można by rzec, iż krytycyzm wobec źródła obowiązuje każdego historyka. A jednak... Jan Trynkowski, jak mało kto, dostrzega w dokumencie szczegół. I potrafi ukazać jego wagę. (...) „Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie. Narodziny mitu” to książka do czytania, pięknie napisana i nierozwlekła. Często celem napisania tekstu było zabranie głosu w kolejnej konferencji. W takim przypadku referent doskonale wiedział, że uwagę słuchaczy zapewni mu zwięzłość i umiejętny dobór frapujących szczegółów. Miał bowiem - jak mniemamy - świadomość, iż nie należy ani nudzić, ani nadużywać czasu słuchaczy. I czytelników.”

Dr Jan Trynkowski to ceniony badacz antyku (zwłaszcza historii Cesarstwa Rzymskiego). Urodził się w Wilnie, w 1935 roku. Był wieloletnim (od 1960 r.) pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. W 1987 roku związał się z Filią UW w Białymstoku (potem UwB), gdzie przepracował 15 lat. Podczas pracy w Białymstoku dr Jan Trynkowski zajmował się również dziejami ruchów młodzieżowych, w tym ważnej dla XIX-sto wiecznej historii regionu instytucji, jaką było Gimnazjum Białostockie. Od młodości interesował się historią stryjecznego pradziadka, który w ramach reperkusji po spisku Szymona Konarskiego (I poł. XIX w.) został zesłany na Syberię. Historia ta stała się przyczynkiem do zgłębiania losów wielu podobnych zesłańców.

Aktualnie dr Jan Trynkowski jest na emeryturze, ale pozostaje czynny naukowo. Publikuje, występuje na konferencjach naukowych. Utrzymuje kontakty naukowe i towarzyskie z historykami białostockimi.     

Książka została wydana przez Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, Muzeum Historii Polski.