Ponad 528 tys. zł na podniesienie jakości kształcenia na Uniwersytetu w Białymstoku

Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr – to główne cele projektu „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni”, który będzie realizowany na Uniwersytecie w Białymstoku na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Resort przyznał też największej podlaskiej uczelni dotację na to przedsięwzięcie – ponad 528 tys. zł.

Uniwersytet w Białymstoku znalazł się wśród 52 uczelni, których oferty zostały rekomendowane do realizacji w ramach projektu pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” i będą finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku, stąd beneficjentami przedsięwzięcia są nauczyciele akademiccy zatrudnieni na  naszej Uczelni. W ramach poszczególnych szkoleń i warsztatów będą mogli podnieść swoje kompetencje dydaktyczne - informuje mgr inż. Aneta Aleksandrowicz, kierownik Działu Dydaktyki na Uniwersytecie w Białymstoku.

Zajęcia skierowane do kadry dydaktycznej obejmą szereg ważnych zagadnień. To m.in. doskonalenie procesu kształcenia, poprzez wprowadzanie metod aktywizujących studentów, pracę w małych grupach, przygotowanie efektywnego wykładu, kontrolę efektów uczenia się. Pojawi się również temat tutoringu akademickiego oraz psychologicznego wsparcia studentów przez nauczyciela.

- Przewidziane są też zajęcia dotyczące emisji głosu i techniki mówienia (w tym przygotowanie narządu głosu do pracy obciążonej zawodowo, wpojenie zasad profilaktyki i higieny głosu i praktyczne ćwiczenia w tym zakresie) oraz nowoczesnych technologii w dydaktyce. Chodzi m.in. o projektowanie działań edukacyjnych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości gier komputerowych czy wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela akademickiego oraz metodykę kształcenia zdalnego – wyjaśnia Aneta Aleksandrowicz.

Szkolenia obejmą również takie zagadnienia jak: dostępność materiałów dydaktycznych dla studentów ze szczególnymi potrzebami, komunikacja międzykulturowa (czyli efektywność pracy ze studentami z różnorodnych środowisk kulturowych i językowych), czy prawne aspekty pracy dydaktycznej uczelni wyższej (to m.in. procedury przeciwdziałania dyskryminacji na UwB czy prawa autorskie w procesie kształcenia na odległość).

Przewiduje się, że ze szkoleń skorzysta ok. 200 nauczycieli UwB. Zajęcia powinny rozpocząć się we wrześniu 2022 r. i będą trwać przez rok.


Wyniki naboru ofert w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni