„Portret potrójny” w Uniwersyteckim Centrum Kultury

Data wydarzenia 23-03-2018

Uniwersyteckie Centrum Kultury zaprasza na wystawę „Portret potrójny”. Można ją będzie oglądać do 25 kwietnia.

Wystawa jest efektem międzynarodowego projektu „Portret potrójny – Triple Portrait”, zrealizowanego w 2015 r. Grupa artystów z Polski, Białorusi i Ukrainy wędrowała przez 10 dni po Podlasiu, zatrzymując się w kolejnych miejscach na rozmowę i zdjęcia. Powstało kilkadziesiąt unikatowych obrazów, wykonanych techniką mokrego kolodionu. Tak stworzone fotografie nie są wiernym i obiektywnym odbiciem rzeczywistości, lecz narzędziem artystycznego przetworzenia. Autorzy celowo odbierają „realność” fotografowanym obiektom, w zamian proponują magię, oniryczną nie-rzeczywistość.

„Portret potrójny” to jednak nie tylko artystyczna eskapada. To także, a może przede wszystkim, próba przyjrzenia się Podlasiu i mieszkańcom tego zróżnicowanego regionu. Udział w tej podróży artystów z różnych krajów poszerza perspektywę, a także pozwala odbić jedno miejsce w trzech różnych wrażliwościach. Na kulturowy wielogłos nakładają się tu osobiste motywacje twórców: poszukiwanie prawdy o rodzinie wyrwanej z Kresów przed siedemdziesięcioma laty, pytanie o tożsamość kulturową i narodową, potrzeba autentyczności i prawdy.

Projekt „Portret potrójny” został zrealizowany przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Inny Wymiar 2015.

Twórcy fotografii:
Michał Zieliński / Polska
Natalka Dovha / Ukraina
Yury Matsiyun / Białoruś
Aleksander Raczyński / Polska
Dominik Wojciechowski / Polska
Paula Wojnik / Polska
Mirosław Miniszewski / Polska

Koordynacja:
Anna Danilewicz

Dodatkowe informacje: https://www.facebook.com/events/566565733723476/