Prof. Elżbieta Muskat-Tabakowska gościem „Prelekcji Mistrzów” na UwB

Data wydarzenia 28-02-2019

"Tłumacz (literatury) i gramatyka - śmieszy, tumani, czy przestrasza?" – to tytuł wystąpienia prof. Elżbiety Muskat-Tabakowskiej, która 4 marca 2019 r. (poniedziałek) będzie gościem cyklu "Prelekcje Mistrzów". Na spotkanie zaprasza Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Rozpocznie się ono o 11.30 w sali nr 94 (Plac NZS 1), wstęp wolny.

Profesor Elżbieta Muskat-Tabakowska (Uniwersytet Jagielloński) jest anglistką, pionierką badań kognitywistycznych w przekładoznawstwie, tłumaczką Normana Davisa i „Alicji w Krainie Czarów” Lewisa Carolla. W latach 2002-2012 była wykładowczynią i kierowniczką Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Profesor Tabakowska jest członkinią Collegium Invisible. Jej dorobek obejmuje osiem książek z zakresu językoznawstwa i teorii przekładu, m.in. „O przekładzie na przykładzie: rozprawa tłumacza z Europą Normana Daviesa” (Znak, 1999), „Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu” (Universitas, 2004) czy „Tłumacząc się z tłumaczenia” (Znak, 2009). Jest autorką 140 oryginalnych artykułów naukowych publikowanych w Polsce i na świecie.

„Prelekcje Mistrzów” na Wydziale Filologicznym UwB to cykl wykładów gościnnych skierowany do wykładowców akademickich, studentów, doktorantów, nauczycieli i uczniów, ale również do wszystkich humanistów zainteresowanych tematami będącymi przedmiotem dociekań i badań najświetniejszych twórców i uczonych z kraju i zagranicy. Wykładowcami są wybitni profesorowie, pisarze, ludzie sztuki, przedstawiciele kultury, słowem: twórcy wyznaczający kierunki rozwoju współczesnej humanistyki.