Prof. Emil Pływaczewski doktorem honoris causa UWM

Data wydarzenia 16-10-2018

Prof. Emil Pływaczewski, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uroczystość odbyła się wczoraj (15.10.2018) w siedzibie olsztyńskiej uczelni.

Jak można przeczytać w uchwale Senatu UWM, prof. Pływaczewski został uhonorowany za znaczący wkład w rozwój nauki polskiej w dziedzinie nauk prawnych, w szczególności w dyscyplinie kryminologia oraz prawo karne, promocję i wspieranie rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Promotorem w postępowaniu był prof. Jerzy Kasprzak, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM.

- Przedstawienie sylwetki naukowej prof. Emila Pływaczewskiego w krótkim wystąpieniu jest sprawą niezwykle trudną, gdyż profesor całe swoje życie zawodowe poświęcił działalności naukowo-badawczej, organizacyjnej, a także dydaktycznej – mówił rozpoczynając laudację prof. Kasprzak. W dalszej części wystąpienia zaznaczył: - Jego wkład pracy w pomoc naszemu wydziałowi jest wręcz nieoceniony. Zawsze służył swoją pomocą wspierając nasze inicjatywy. Czynnie wspierał nasze starania o uzyskanie uprawnień do doktoryzowania, a następnie habilitowania. Wspólne inicjatywy naukowe i organizacyjne - konferencje, sympozja, programy badawcze - są już nawet trudne do wymienienia. Zawsze starał się uczestniczyć w ważnych dla wydziału i uczelni przedsięwzięciach i uroczystościach.

Prof. Jerzy Kasprzak przypomniał też naukowe dokonania nowego doktora honoris causa UWM.

- Jestem głęboko wzruszony i wyrażam wiele radości oraz wdzięczności, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nadał mi tę najwyższą godność. W Olsztynie czuję się jak u siebie w domu – dziękował prof. Emil Pływaczewski.

Prof. Emil Pływaczewski specjalizuje się w dziedzinach prawa karnego materialnego oraz kryminologii. Był stypendystą renomowanych fundacji na uniwersytetach w Kolonii, Würzburgu, Berlinie, Münster i Giessen, na uniwersytecie w Bernie oraz w Bazylei. Wielokrotnie czynnie uczestniczył w międzynarodowych konferencjach i kongresach, wykładał na zagranicznych uczelniach, był zapraszany jako ekspert przez instytucje związane z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości (m.in. w Niemczech, Holandii, Grecji, Indiach oraz USA). Jest autorem łącznie ponad 450 publikacji. Był inicjatorem i współorganizatorem kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji i seminariów w Polsce. Jest również pomysłodawcą pionierskiego w skali kraju wydarzenia naukowego - Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów. Od początku swojej kariery naukowej wypromował kilkuset magistrów oraz 24 doktorów.

 Podczas uroczystości wręczenia tytułu doktora honoris causa wygłosił wykład pt. "Rola kryminologii we współczesnym świecie - wybrane kierunki badań kryminologicznych".

Relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie UWM:

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/emil-plywaczewski-doktorem-honoris-causa-uwm

 źródło: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
foto: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski