Prof. Marian Gorynia odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku

Data wydarzenia 24-04-2019

Prof. dr hab. Marian Gorynia, wybitny polski ekonomista, odebrał w środę, 24 kwietnia 2019 r., tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku.

Prof. Marian Gorynia jest jednym z najwybitniejszych autorytetów w dziedzinie badań nad gospodarką międzynarodową oraz konkurencyjnością. Laudację na jego cześć wygłosił podczas uroczystości prof. Robert Ciborowski – rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Podkreślał w niej m.in. rozległość zainteresowań naukowych nowego doktora honorowego białostockiej uczelni:

- W działalności Profesora uwagę zwraca rozbudowany i konsekwentnie realizowany program badawczy, skoncentrowany na badaniu uwarunkowań, przejawów i efektów funkcjonowania przedsiębiorstw w różnych systemach gospodarczych, w szczególności w realiach polskiej gospodarki centralnie administrowanej, a także w okresie transformacji i budowania rozwiniętej gospodarki rynkowej. Wśród wymienionych wyróżniają się mezoekonomiczne uwarunkowania zachowań przedsiębiorstw.

Prof. Ciborowski przypomniał też okoliczności, w jakich blisko 20 lat temu poznał prof. Mariana Gorynię, podczas konferencji naukowej w Poznaniu.

- Wtedy już była to postać w naukach ekonomicznych znacząca i dla nas, młodych pracowników, miało to ogromne znaczenie: zobaczyć kogoś, kto sytuuje się wysoko w nauce polskiej i międzynarodowej – mówił prof. Ciborowski. - Znajomość z Profesorem zawsze była dla mnie ogromną przyjemnością i inspiracją. To wspaniały człowiek, który wciąż w naukach ekonomicznych dokłada kolejne cegiełki do ich rozwoju.

W swoim wykładzie prof. Marina Gorynia mówił z humorem między innymi o tym, dlaczego uprawianie nauk ekonomicznych sprawia mu przyjemność:

- Wymyśliłem taką oryginalną formułę, która momentami przypomina zapis wzoru, że ja lubię, kocham, rozkoszuję się naukami ekonomicznymi za to, że spełniają warunki cztery razy dwa „P”. Są to nauki płodne poznawczo, następnie są praktycznie przydatne, dalej pozytywnie posępne i wreszcie są pięknie piękne. I mogę chyba o sobie powiedzieć tak, że jeśliby pracę traktować jako uciążliwość, jako nieprzyjemność, to ja nigdy jeszcze właściwie w życiu nie pracowałem. Bo ja uprawiając nauki ekonomiczne tak je lubię, a nawet kocham, że zawsze przeżywałem satysfakcję i przyjemność, gdyż ta uciążliwość, która ewentualnie niektórych z nas dotyczy, była mi zawsze obca.

Prof. Marian Gorynia studia ekonomiczne ukończył w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, tam też w roku 1985 obronił doktorat. W 1995 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w roku 2000 - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od roku 2003 jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. Marian Gorynia pełni wiele ról zawodowych i społecznych także poza swoją uczelnią. Jest członkiem komitetów redakcyjnych i rad programowych wielu znakomitych czasopism naukowych, np. ,,Journal of Transnational Management”, ,,International Journal of Institutional Governance”, ,,Ekonomista”, ,,Gospodarka Narodowa” oraz ,,Studia Ekonomiczne”. Jest członkiem m.in. Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, przewodniczy Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Za swoją działalność naukową i społeczną był wielokrotnie nagradzany.

To właśnie z inicjatywy prof. Mariana Goryni Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nawiązał współpracę ze środowiskiem naukowym Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Prof. Gorynia przyczynił się także znacząco do rozwoju kadry naukowej tej jednostki, w szczególności angażując się w postępowania awansowe jej pracowników.

Na wniosek Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania, 27 lutego 2019 roku Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. Marianowi Goryni, w uznaniu jego niekwestionowanego wkładu w rozwój nauk ekonomicznych oraz zasług dla rozwoju naukowego WEiZ.

Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się w auli Wydziału Matematyki i Informatyki UwB.

Do tej pory godność doktora honoris causa została nadana przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku łącznie 19 osobom. Prof. Marian Gorynia jest trzecim ekonomistą w tym gronie.


Więcej zdjęć do obejrzenia w naszej galerii.