Prof. Mirosław Sobecki z nominacją profesorską!

Data wydarzenia 28-06-2019

Prof. dr hab. Mirosław Sobecki, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB, odebrał nominację profesorską z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Uroczystość odbyła się 27 czerwca 2019 r. w Warszawie.

Prof. Mirosław Sobecki kieruje Zakładem Komunikacji Międzykulturowej. W pracy badawczej koncentruje się na styku edukacji i kultury, szczególnie na roli, jaką w procesie edukacyjnym odgrywają aspekty religijne i etniczne. Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, a od 2017 r. - redaktorem naczelnym kwartalnika „Kultura i Edukacja”. Autor licznych publikacji poświęconych mniejszości polskiej na Białorusi.

Od 2012 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB.

fot. - archiwum prywatne