Prof. Mirosława Kupryjanowicz z UwB odebrała nominację profesorską

Data wydarzenia 24-06-2019

Prof. Mirosława Kupryjanowicz z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku odebrała w poniedziałek (27.05.2019) akt nominacyjny z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Prof. Mirosława Kupryjanowicz kieruje Zakładem Paleobotaniki. Jej zainteresowania naukowe dotyczą roślinności i klimatu interglacjału eemskiego, vistulianu i holocenu (badania paleoekologiczne prowadzone głównie metodą analizy pyłkowej). Prowadzi też badania koncentracji pyłku w atmosferze (badania aeropalinologiczne) oraz składu botanicznego pożytków pszczelich (badania melisoplinologiczne).

Informacje o uroczystości nominacyjnej dostępne są na stronie internetowej.


Fot. Jakub Szymczuk/KPRP