Prof. UwB Katarzyna Rećko z Nagrodą im. Prof. Kazimierza Bartla

Dr hab. Katarzyna Rećko, prof. UwB z Wydziału Fizyki, została uhonorowana tegoroczną prestiżową Nagrodą im. Prof. Kazimierza Bartla za wybitne osiągnięcia w nauce w dziedzinie fizyki.

 

Wręczenie nagrody odbyło się 18 listopada 2022 roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w ramach Święta Nauk Ścisłych im. prof. Antoniego Hoborskiego. Nagrodę wręczyli prezes Fundacji im. prof. Kazimierza Bartla Jerzy Poźniak oraz prorektor AGH ds. kształcenia – prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny.

 

W tym roku Kapituła Nagrody przyznała ją dr hab. Katarzynie Rećko z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, za „zgodne z wartościami, których symbolem jest Patron Nagrody, przypominanie swoim profilem aktywności akademickiej, że zadaniem uniwersytetu jest nie tylko uprawiać naukę, ale w równym stopniu upowszechniać najlepszą wiedzę oraz uczyć i wychowywać mądrych ludzi”.

 

Prof. Rećko jest zatrudniona w Katedrze Fizyki Materii Skondensowanej. Zajmuje się badaniem wielofunkcyjności nanoukładów przy użyciu metod spektroskopowych i dyfrakcyjnych promieniowania X i neutronów. Badane materiały należą do grupy SPIONs (z ang. SuperParamagnetic Iron Oxide Nanoparticles), czyli są to superparamagnetyczne nanocząstki tlenków żelaza. Własności tych nanocząstek, potwierdzone niezależnie przy wykorzystaniu wielu technik fizycznych wspartych o badania chemiczne i biologiczne, (cytotoksyczne) predestynują je do klasy nanomateriałów o aplikacjach biomedycznych ukierunkowanych na FMH (z ang. Fluid Magnetic Hyperthermia) - cieczową hipertermię magnetyczną.

 

Dr hab. Katarzyna Rećko, prof. UwB jest również aktywnym i cenionym popularyzatorem wiedzy naukowej wśród młodzieży.

 

Nagroda im. prof. Kazimierza Bartla przyznawana jest od 2016 roku za wybitne osiągnięcia w nauce. Ma na celu promowanie piękna nauk ścisłych. Laureatami zostają na zmianę matematycy, fizycy i chemicy, a więc przedstawiciele nauk będących w polu zainteresowania patrona nagrody. Przyznawana jest ona przez Fundację im. prof. Kazimierza Bartla, która powstała w roku 2008 z inicjatywy córki profesora - Cecylii Bartel.

 

 

Fot. Wojciech Olszewski, Wydział Fizyki UwB