Profesor Adam Dobroński honorowym kustoszem Gabinetu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Data wydarzenia 27-02-2019

Dr hab. Adam Dobroński, emerytowany profesor Uniwersytetu w Białymstoku, został honorowym kustoszem Gabinetu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Decyzję w tej sprawie podjął rektor UwB, prof. Robert Ciborowski, który chciał w ten sposób uhonorować Profesora Dobrońskiego za jego ogromne zaangażowanie w utworzenie Gabinetu i propagowanie wiedzy o Prezydencie Kaczorowskim.

Profesor Dobroński jest historykiem związanym z największą białostocką uczelnią od 1972 roku. Pełnił m.in. funkcję dyrektora i przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Historii oraz dziekana i prodziekana Wydziału Humanistycznego (w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku). Od ponad 40 lat zajmuje się historią Białegostoku i regionu.

Dzięki jego staraniom w Bibliotece Uniwersyteckiej powstała ekspozycja Gabinetu Prezydenta Kaczorowskiego – Ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Decyzję o przeniesieniu do BU wyposażenia warszawskiego gabinetu, pozostałego po zmarłym tragicznie w 2010 r. Prezydencie Kaczorowskim, podjęła w 2011 roku jego małżonka, Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska. Dziś w zbiorze znajduje się blisko 3 tys. książek, czasopism i dokumentów, a także prawie 200 pamiątek, podarków, medali, dyplomów, obrazów i przedmiotów osobistych. Gabinet znajduje się w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku – ekspozycja jest stale uzupełniana, organizowane są tam także wystawy tematyczne oraz konkurs wiedzy o Ryszardzie Kaczorowskim.

Profesor Adam Dobroński od lat pozostaje w bliskich relacjach z najbliższymi Ryszarda Kaczorowskiego. 19 lutego br. odebrał w ich imieniu, z rąk prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, przyznany Ostatniemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie tytuł „Człowieka 100-lecia”.

Profesor Dobroński poświęcił też Ryszardowi Kaczorowskiemu publikacje – „Ostatni Prezydent II RP” oraz „Ryszard Kaczorowski. Dziewięć wieczorów z Prezydentem”.