Rektor UwB: to dobry czas na wybór patrona uczelni

Data wydarzenia 20-05-2021

 


Debata: czwartek 20 maja 2021 r., godz. 16:00.

Spotkanie odbędzie się w aplikacji Microsoft Teams

Link do debaty: https://teams.microsoft.com/patron-uwb


 

Szanowni Państwo,

Drodzy Pracownicy, Doktoranci i Studenci Uniwersytetu w Białymstoku,

już za kilka miesięcy rozpoczniemy jubileuszowy, 25. rok funkcjonowania naszej uczelni. Rok akademicki 2021/2022 będzie więc czasem świętowania, ale też dobrą okazją do podsumowania dotychczasowego rozwoju i dorobku UwB, a przede wszystkim – do refleksji nad przyszłością Uniwersytetu.

Nie jesteśmy już uczelnią bardzo młodądojrzeliśmy naukowo i strukturalnie, mamy ugruntowaną markę jako kuźnia dobrze i wszechstronnie wykształconej kadry dla gospodarki regionu i kraju. Uważam, że to właściwy moment, by dokonać ważnej i przez wielu członków naszej wspólnoty oczekiwanej zmiany wizerunkowej: wybrać patrona uczelni. Tak, byśmy w nowe ćwierćwiecze działalności Uniwersytetu w Białymstoku, które zainicjujemy 1 października 2022 roku, weszli z nową nazwą podkreślającą nasz prestiż i podnoszącą naszą rozpoznawalność.

Sama idea wyboru patrona nie jest nowa – dyskusje na ten temat były na przestrzeni minionych 25 lat inicjowane już kilkukrotnie, ale bez efektu. Wydaje się jednak, że teraz czas jest wyjątkowo sprzyjający, a zmiana – uzasadniona.

Pod koniec minionego roku zwróciłem się do władz naszych wydziałów i instytutów, a także do samorządu studenckiego z prośbą o przedyskutowanie sprawy i wskazanie kandydatur na patrona Uniwersytetu w Białymstoku. Co bardzo budujące, napłynęło wiele ciekawych i zróżnicowanych propozycji. Kilka z nich powtarzało się jednak najczęściej. W toku dyskusji na marcowym posiedzeniu Senatu naszej uczelni zapadła decyzja, by ostatecznego wyboru dokonać spośród 4 znamienitych postaci. To Ludwik Zamenhof, Juliusz Słowacki, król Zygmunt August oraz Ryszard Kaczorowski.

Decyzję o tym, czy i która z tych osób powinna patronować największej podlaskiej uczelni, podejmie Senat UwB, najprawdopodobniej jeszcze przed wakacjami. Chciałbym, by tę decyzję poprzedziła otwarta debata z udziałem wszystkich zainteresowanych, podczas której przedstawione zostaną nie tylko argumenty przemawiające za poszczególnymi kandydatami, ale także użytkowe aspekty zmienionej nazwy w każdym z potencjalnych wariantów. Zaprosimy na nią Państwa 20 maja. Liczę na Państwa zaangażowanie i konstruktywne głosy w dyskusji.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że ewentualna zmiana nazwy uczelni od października 2022 r. wymaga też procedury legislacyjnej i ustawy Parlamentu RP. To dlatego kroki leżące po stronie UwB musimy podjąć z należytym wyprzedzeniem – jeszcze w bieżącym roku akademickim.

Szanowni Państwo,

wiem, że wybór patrona będzie dla nas oznaczał dużą zmianę, ingerencję w nasze dotychczasowe przyzwyczajenia, a także wymusi sporo działań formalnych i logistycznych. Jestem jednak przekonany, że warto podjąć ten wysiłek. Uniwersytety to instytucje trwałe, wielowiekowe. Nasza uczelnia jest jeszcze de facto na początku tej drogi – sprawmy, aby swoją tożsamość i tradycję budowała na fundamencie wzmocnionym charyzmą, wartościami i dorobkiem swego patrona.

Z wyrazami szacunku

prof. Robert Ciborowski
rektor Uniwersytetu w Białymstoku