Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na Uniwersytecie w Białymstoku

Data wydarzenia 15-09-2022

Nadal można zostać studentem największej podlaskiej uczelni. Uniwersytet w Białymstoku rozpoczyna dziś (22 sierpnia) rekrutację uzupełniającą na kierunkach studiów stacjonarnych. Zapisy chętnych prowadzone są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i potrwają do 15 września.

Na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich na przyszłych studentów czeka jeszcze ok. 600 miejsc. Kandydaci mają do wyboru 23 kierunki, a także 5 modułów specjalizacyjnych na kierunku filologia. To:

 • Biologia
 • Chemia
 • Ekobiznes
 • Ekonomiczno-prawny
 • Filologia polska
 • Filologia, moduł specjalizacyjny:­
  - filologia angielska z językiem rosyjskim
  - filologia francuska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)
  - filologia rosyjska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)
  - filologia rosyjska (dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)
  - filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu
 • Filozofia i etyka
 • Fizyka
 • Historia
 • Informatyka
 • Informatyka i ekonometria
 • Jakość i bezpieczeństwo środowiska
 • Kognitywistyka i komunikacja
 • Kulturoznawstwo
 • Matematyka
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Mikrobiologia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Praca socjalna
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Studia wschodnie
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Ci, którzy mają już dyplom i chcieliby kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, mogą wybierać spośród 21 kierunków oraz 2 modułów specjalizacyjnych na kierunku filologia. Uczelnia planuje przyjąć jeszcze blisko 370 nowych studentów. Rekrutacja rozpoczęła się na następujących kierunkach:

 • Administracja
 •  Biologia
 •  Chemia
 •  Chemia kryminalistyczna i sądowa
 •  Ekonomia
 •  Filologia polska
 •  Filologia polska nauczycielska
 •  Filologia obca nauczycielska
 •  Filologia, moduł specjalizacyjny:
  - filologia angielska
  - filologia rosyjska – przekładoznawstwo
 •  Filozofia
 •  Fizyka
 •  Historia
 •  Informatyka
 •  Kryminologia
 •  Kulturoznawstwo
 •  Matematyka
 •  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 •  Pedagogika resocjalizacyjna
 •  Socjologia
 •  Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie

Rejestracja chętnych zakończy się 15 września. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia kandydaci poznają 20 września.

Nadal trwa rekrutacja na studia niestacjonarne. Kandydaci mogą rejestrować się w systemie IRK do 16 września. Na nowych studentów niestacjonarnych czeka 1170 miejsc (660 na studiach I stopnia oraz jednolitych magisterskich, natomiast na studiach II stopnia – 510).

Uniwersytet w Białymstoku to największa uczelnia w północno-wschodniej Polsce. Na studiach I i II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych kształci się tu ponad 9 tys. studentów.

Więcej szczegółów, w tym opisy kierunków i ścieżki kształcenia można również znaleźć na stronie: uwb.edu.pl/oferta-edukacyjna-uwb