Są jeszcze miejsca na Uniwersytecie w Białymstoku

Data wydarzenia 07-08-2019

Ruszyła rekrutacja uzupełniająca na Uniwersytet w Białymstoku. Wolne miejsca są zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich.

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia mogą się jeszcze rejestrować na 13 kierunków. To:
- biologia,
- chemia,
- ekobiznes,
- ochrona środowiska,
- fizyka,
- informatyka i ekonometria,
- matematyka,
- historia,
- studia wschodnie,
- filozofia i etyka,
- kulturoznawstwo,
- filologia polska,
- filologia - do wyboru są jeszcze 4 moduły specjalizacyjne:
                 * filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego),
                 * język francuski stosowany, z hiszpańskim,
                 * filologia rosyjska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego
                 * filologia rosyjska (dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego).

Wolne miejsca są także na studiach stacjonarnych drugiego stopnia. Do wyboru jest 9 kierunków:
- chemia kryminalistyczna i sądowa,
- matematyka,
- fizyka,
- historia,
- socjologia,
- stosunki międzynarodowe,
- kulturoznawstwo,
- filologia polska,
- filologia (moduł filologia rosyjska – przekładoznawstwo).

Na większości z tych kierunków wolnych jest od kilku do kilkunastu miejsc.

Zapisy w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) potrwają do 12 września.
https://irk.uwb.edu.pl/

Cały czas trwa rekrutacja na studia niestacjonarne na UwB. Kandydaci mogą rejestrować się na jeden z 6 kierunków (administrację, bezpieczeństwo i prawo, ekonomię, kryminologię, pedagogikę oraz prawo). Nabór na studia niestacjonarne także zakończy się12 września.

W sumie w roku akademickim 2019/2020 największa podlaska uczelnia przygotowała blisko 3400 miejsc na 32 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji uzupełniającej można znaleźć pod adresem http://uwb.edu.pl/rekrutacja-uzupelniajaca.