Spotkanie noworoczne związkowców UwB i ich gości

Data wydarzenia 19-01-2017
Członkowie związków zawodowych UwB we wtorek, 17 stycznia, wzięli udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowo-noworocznym. W tym roku miało ono wyjątkowy charakter. Wieczory opłatkowo-noworoczne od wielu lat organizowała uczelniana organizacja NSZZ „Solidarność”. W tym roku po raz pierwszy spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez dwa związki zawodowe – NSZZ „Solidarność” i Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr hab. Henryk Ciereszko i Ksiądz Archimandryta dr Andrzej Borkowski, reprezentujący Katedrę Teologii Prawosławnej UwB i jednocześnie Monaster w Supraślu. W spotkaniu uczestniczyła także Prorektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Izabela Święcicka i wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Eugeniusz Formejster. Uczestnicy podzielili się opłatkiem i prosforą, a także zaśpiewali katolickie i prawosławne kolędy.