„Studiuj z UwB”. Uniwersytet w Białymstoku z wizytą w Dąbrowie Białostockiej

O fotografii we współczesnej kulturze, tajemnicach ludzkiego mózgu, stylach zarządzania grupą, efektywnej pracy w zespole i roli lidera mogli dzisiaj (23.11) posłuchać i podyskutować uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, których odwiedzili przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku w ramach akcji „Studiuj z UwB”. Ta rozpoczęła się trzy tygodnie temu od wizyty w Olecku, a kolejnym przystankiem będzie Grajewo.  

Z młodzieżą w Dąbrowie Białostockiej spotkali się wykładowcy, studenci i pracownicy Instytutu Studiów Kulturowych, Instytutu Zarządzania, Wydziału Biologii, Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji, Biura Karier UwB, Centrum Popularyzacji Nauki oraz Działu Promocji. Ciekawych wykładów, warsztatów i spotkań nie brakowało.

Mgr Maja Rogala z Instytutu Studiów Kulturowych opowiadała o „Fotografii we współczesnej kulturze” w kontekście budowania wizualnej tożsamości oraz pamięci osobistej.

O tym, jak twórczo mogą się rozwijać studenci na UwB mówił student - opiekun Teatru Bez Nazwy - Marcin Zieniewicz.

Z kolei dr Marek Bartoszewicz z Wydziału Biologii UwB odkrywał tajemnice ludzkiego mózgu. Uczniowie dowiedzieli się, m.in. w jaki sposób mózg przetwarza informacje, jakie są rodzaje pamięci i co należy usprawnić w procesie uczenia się, by stał się on jednocześnie przyjemny i efektywny.

W ramach praktycznych warsztatów pt. „Jak styl zarządzania może wpłynąć na pracę w grupie?” mgr Monika Garwolińska oraz mgr Aleksandra Kopko z Instytutu Zarządzania omówiły podstawowe style zarządzania, a także przeanalizowały wady i zalety każdego z nich.

O tym, jakie cechy ma przywódca i jak nauczyć się być liderem – mówił dr Szymon Czupryński z Biura Karier UwB, który poprowadził warsztaty pt. „Wszyscy za mną – być liderem”. Z kolei na spotkaniu pt. "Praca w grupie" rozmawiał z młodzieżą o tym, czym jest praca zespołowa. Uczniowie dowiedzieli się również jaką rolę w zespole pełnią najlepiej.

Wizyta w Dąbrowie Białostockiej była także okazją, by bliżej poznać największą podlaską uczelnię. Przedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji przedstawili uczniom ofertę UwB, opowiedzieli jak wygląda proces rekrutacji i gdzie studenci mogą realizować swoje zainteresowania oraz pasje.

Akcja „Studiuj z UwB” będzie kontynuowana! W grudniu przedstawiciele uczelni spotkają się z uczniami w Grajewie.

Akcję koordynuje i do współpracy kolejne szkoły zaprasza Centrum Popularyzacji Nauki UwB. Przypominamy, że uczestniczą w niej zainteresowane wydziały i instytuty uniwersytetu, a o wyborze wykładów i warsztatów (możliwych do przeprowadzenia w ustalonym terminie) decyduje dyrekcja zainteresowanej szkoły.