Stypendia dla wybitnych młodych naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku

Data wydarzenia 28-09-2016

Aż czworo badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku otrzymało stypendia dla wybitnych młodych naukowców w rozstrzygniętym właśnie konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Troje z nich - dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz, dr Joanna Banasiuk oraz dr Maciej Etel – to pracownicy Wydziału Prawa. Stypendium trafi też do dr Marty Kowalczuk-Walędziak z Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Jak można przeczytać na stronie internetowej resortu, stypendia przyznawane są młodym, wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i posiadającym bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. W XI edycji konkursu otrzyma je w sumie 168 osób (złożonych w konkursie wniosków było 1137). Laureaci będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

Więcej informacji o wynikach konkursu można znaleźć na stronie internetowej MNiSW pod adresem http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-wynikow-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow.html.