Szkolenia dotyczące Partnerstw Strategicznych w ramach programu Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce zaprasza na serię webinariów, podczas których zostanie omówiona charakterystyka Partnerstw w zakresie współpracy (Cooperation Partnerships) w programie Erasmus+ 2021-2027, ich zasad finansowania i oceny w konkursie w roku 2021.

Webinaria odbędą się 20, 21 i 29 kwietnia 2021 r.

 

 

Szkolenia skierowaną są do:

  • pracowników dydaktycznych uczelni ze wszystkich dyscyplin naukowych, pragnących realizować projekty międzynarodowe w obszarze szkolnictwa wyższego,
  • nauczycieli akademickich, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia,
  • pracowników uczelni zainteresowanych rozwojem własnym i studentów,
  • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych. 

Pobierz program szkoleń w PDF


Rejestracja na webinary trwa tylko do 13 kwietnia poprzez stronę:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Partnerstwa-wspolpracy-szkolnictwo-wyzsze.


Źródło grafiki: https://erasmusplus.org.pl/sektory/szkolnictwo-wyzsze/