Szkolenie z zakresu tematyki ochrony patentowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.

Data wydarzenia 12-12-2019

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii serdecznie zaprasza na kolejną odsłonę cyklu szkoleń z zakresu tematyki ochrony patentowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.

Tym razem zapraszamy na warsztat pt. "Praca modelem biznesowym 'Canvas' – zastosowanie w badaniach naukowych". Podczas spotkania słuchacze będą mogli się zapoznać z planowaniem działań modelem biznesowym 'Canvas' oraz jego zastosowaniem podczas projektowania i realizacji projektów naukowych.

Szkolenie poprowadzi dr Andrzej Małkowski - Kierownik Biura Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, absolwent programu "Top 500 Innovators" realizowanego na Uniwersytecie Kalifornijskim w  Berkeley, absolwent "Zarządzania transferem technologii" w Szkole Głównej Handlowej.

Termin: 12 grudnia 2019, czas: 12:00 - 14:00.

Miejsce: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 1 (wejście obok klubu  studenckiego Gwint).


Szkolenia są realizowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt jest realizowany wspólnie przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., Biuro Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Wschodni Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku.