Szkoły doktorskie na Uniwersytecie w Białymstoku czekają na kandydatów. Mogą przyjąć 50 osób

11 dyscyplin z nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych. To oferta szkół doktorskich UwB, które właśnie rozpoczęły rekrutację. Chętni mogą zgłaszać się do końca lipca. Przyjętych może zostać w sumie 50 osób.

Na Uniwersytecie w Białymstoku działają trzy szkoły doktorskie: Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Nauk Społecznych. Każda oferuje kilka dyscyplin do wyboru.

- Zapraszamy pasjonatów nauki, którzy nie boją się wyzwań i są gotowi prowadzić często żmudne badania naukowe. Kształcenie w każdej szkole doktorskiej to intensywna praca od pierwszego dnia. Wymaga od doktorantów pełnego zaangażowania, ale daje też wielką satysfakcję. Doktoranci stają się członkami zespołów badawczych w swoich dyscyplinach. Już w pierwszym roku kształcenia powoływani są ich promotorzy i we współpracy z nimi doktoranci planują oraz realizują swój rozwój naukowy przez 4 lata – mówi dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.

Ta oferuje ekonomię i finanse, nauki prawne, socjologiczne oraz pedagogikę. W szkole nauk ścisłych i przyrodniczych można wybrać nauki biologiczne, chemiczne lub fizyczne. W ofercie trzeciej szkoły są: filozofia, historia, językoznawstwo oraz literaturoznawstwo.

Wszystkie rozpoczęły właśnie rekrutację, która będzie prowadzona dwuetapowo w drodze konkursu. Do 31 lipca kandydaci muszą zarejestrować się w systemie IRK oraz dostarczyć niezbędne dokumenty do sekretariatu wybranej szkoły doktorskiej. 3 września dowiedzą się, ile punktów uzyskali w I etapie postępowania konkursowego.

Od 7 do 11 września będą prowadzone rozmowy kwalifikacyjne. 14 września zostaną ogłoszone listy rankingowe. Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą rekrutację, do 30 września znajdą się na liście doktorantów.

Przyjętych może zostać w sumie 50 osób. W każdej szkole i w każdej dyscyplinie obowiązuje bowiem limit miejsc. Nauki prawne to 10 osób, biologiczne, chemiczne oraz ekonomia i finanse po 5 osób, pedagogika – 4 osoby. Taki sam limit obowiązuje na literaturoznawstwie, językoznawstwie, historii i naukach fizycznych. Nauki socjologiczne mają 3 miejsca, filozofia – 2 miejsca.

Studia w szkole doktorskiej trwają cztery lata i kończą się złożeniem rozprawy doktorskiej.


Szczegóły rekrutacji do szkół doktorskich znajdują się na stronie: uwb.edu.pl/kandydat lub na stronach szkół doktorskich.