Sztuka i zabawa w służbie medycyny. Zakończyła się realizacja projektu MUSA

Data wydarzenia 27-06-2016

Muzykoterapia, arteterapia, klaun terapia czy zooterapia – różni je rodzaj wykorzystywanych technik czy akcesoriów, ale łączy jedno: wspierają tradycyjną, kliniczną opiekę zdrowotną. U młodszych i starszych pacjentów aktywizują pozytywne myślenie, wspomagają w radzeniu sobie ze stresem,  wzmacniają poczucie indywidualności, a to wszystko korzystnie wpływa na samopoczucie i w rezultacie także na stan zdrowia chorych.

Terapie pacjentów z wykorzystaniem sztuki są coraz popularniejsze, a osoby wykonujące te profesje – coraz częściej poszukiwane. Jednak wymagania, jakie powinni spełnić artyści i przedstawiciele zawodów kreatywnych, by wykorzystywać je w terapii, są odmienne w różnych częściach Europy. Różnie też wyglądają możliwości i sposoby kształcenia w takich zawodach, a co za tym idzie – nieco inne są umiejętności absolwentów studiów czy kursów.

Zdaniem ekspertów – potrzebne jest ujednolicenie profilu zawodowego terapeutów-artystów i zasad zdobywania przez nich potrzebnych kwalifikacji. To z jednej strony ułatwiłoby im poruszanie się po wspólnym unijnym rynku pracy, z drugiej – gwarantowałoby jakość oferowanych usług. I właśnie w tym mają pomóc efekty międzynarodowego projektu MUSA, w którym wspólnie z sześcioma partnerami z Włoch, Wielkiej Brytanii, Łotwy i Turcji uczestniczyła też Polska. Dr Beata Boćwińska-Kiluk i mgr Urszula Namiotko z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku brały udział w opracowaniu szczegółowego raportu, w którym przeanalizowano proces szkolenia terapeutów-artystów w krajach partnerów projektu w celu utworzenia Mapy Zawodów Artystycznych zaangażowanych w Ochronę Zdrowia. Mapa wskazuje różnorodność tych zawodów, stosowane techniki, modele edukacyjne, treść tych szkoleń, czas trwania, możliwość zdobycia certyfikatu, ramy prawne itd.

Głównym efektem projektu MUSA jest portal COTHERAPY BY MUSA (http://www.musaproject2014.eu/jobcenter/), który jest internetową platformą spotkania terapeutów i osób zainteresowanych tematem sztuk kreatywnych w sektorze opieki zdrowotnej. Terapeuci mogą umieścić na nim swoje CV, nawiązać kontakt, wymieniać się doświadczeniami i informacjami z zakresu szkoleń zawodowych. Portal ma też ułatwić im aktywność zawodową – są tam profile zawodowe poszczególnych terapeutów, a także oferty szkoleń i pracy dla nich zamieszczane przez instytucje sektora opieki zdrowotnej.

- W ten sposób powstała swoista europejska mapa zawodów artystycznych zaangażowanych w ochronę zdrowia. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do rozwoju tego rodzaju terapii i do współpracy osób, które wykonują ten bardzo potrzebny zawód. Co ważne – wielu terapeutów oferuje swoje usługi w ramach wolontariatu – mówi menadżer projektu dr Beata Boćwińska-Kiluk z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB.

Realizatorzy projektu MUSA liczą, że portal będzie się rozwijał i stanie się także ważnym miejscem wymiany informacji dla osób, które poszukują wiedzy o terapii przez sztukę i zabawę.

Realizacja projektu trwała 2 lata.  MUSA, czyli "Muzyka, sztuki widowiskowe i zawody artystyczne zaangażowane w opiece zdrowotnej: portal promocji kształcenia zawodowego VET i wzajemnego rozpoznawania profili” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej – (cod. 539899–LLP–1–2013–1–IT–LEONARDO–LMP).