Ultraszybki zapis informacji na zimno – obrona pracy doktorskiej na Wydziale Fizyki

Data wydarzenia 26-05-2017

29 maja 2017 r. o godz. 13:15, w sali 2011 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, odbędzie się otwarta obrona pracy doktorskiej pt. „Ultrafast nonthermal photo-magnetic recording in dielectrics”, Krzysztofa Szerenosa. Promotorem pracy jest dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

W trakcie obrony, która będzie przebiegała w języku polskim, zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczących nowej metody ultraszybkiego zapisu informacji. Przełomowe odkrycie dokonane zostało na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, a wyniki ukazały się w prestiżowym „Nature”. Metoda ta wykorzystuje wyłącznie ultrakrótkie impulsy laserowe oraz przezroczystą warstwę dielektryka jako nośnik informacji. Można się spodziewać, że nowa metoda pozwoli opracować nową technologię pamięci magnetycznych z zapisem informacji w rekordowo krótkim czasie, a w dodatku znacznie bardziej energooszczędnie.

Należy podkreślić, że Krzysztof Szerenos, absolwent Wydziału Fizyki UwB, jest współtwórcą nowej metody oraz współautorem zarówno publikacji w „Nature”, jak i przygotowywanego w tej chwili wniosku patentowego. Po ukończeniu w 2014 roku studiów z wyróżnieniem, był on zatrudniony jako doktorant na Wydziale Fizyki w ramach realizacji projektu NCN OPUS 5, którym kierował Andrzej Stupakiewicz. Jak żartobliwie ocenia jego promotor, Krzysztof Szerenos „sfinalizował doktorat w sposób ultraszybki, przy tym z nawiązką realizując niezwykle trudny i ambitny cel naukowy, który ma ogromny potencjał aplikacyjny”. 

Warto zaznaczyć, że od 2016 roku Wydział Fizyki UwB prowadzi samodzielnie studia doktoranckie kładąc przy tym nacisk na międzynarodowy zasięg w kształceniu.